VolkerRail Nederland

"In lijn met wie we zijn en onze visie. Duidelijk eigenaarsschap"

VolkerRail s gespecialiseerd in bouw en onderhoud van het spoor en onderhoud van sluizen, tunnels, bruggen en waterkeringen.  VolkerRail is onderdeel van VolkerWessels Stevin.

Opdrachten
Bij VolkerRail heb ik onder andere  meegewerkt aan het behalen van trede 4 op de Veiligheidsladder van ProRail. VolkerRail was hiermee de eerste spooraannemer in Nederland op deze trede. En daar ben ik best trots op. 

"Door de bijdrage van Yvonne is de communicatie van VolkerRail op een hoger plan komen te staan. Talloze initiatieven op het gebied van veiligheidscommunicatie  zijn geslaagd. Het intranet is met succes doorontwikkeld en als bladmamager heeft zij het personeelsblad veel meer in lijn gebracht met wie we zijn en onze visie. Bovenal vond ik haar open en frisse benadering van vraagstukken plezierig."
Jan Vos, CEO VolkerRail NL

"Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met Yvonne. Met name de communicatie met de animatie rond de benodigde cultuurverandering bij Service en VolkerRail in den brede, hebben we met haar professionele inbreng goed vormgegeven. Het denken in een programma in plaats van losstaande communicatie is hiervan een goed voorbeeld. Yvonne heeft met haar bijdrage, zowel in de conceptontwikkeling als in de uitwerking, duidelijk eigenaarschap laten zien."
Paul de Hair, CFO VolkerRail NL

overzicht werk