Rode Kruis

"Yvonne heeft een zorgvuldige en resultaat gerichte aanpak, iemand die haar werkwijze aanpast aan de organisatie waardoor zij snel in staat is vertrouwen te winnen en door te dringen tot de kern van de problematiek"

Het Haagse Rode Kruis helpt mensen die eenzaam zijn, gehandicapt of chronisch ziek, mensen die op of onder de armoedegrens leven, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers. Het Rode Kruis is in Den Haag met ruim 230 vrijwilligers actief.

Opdracht
Schrijf voor ons een marketingplan voor de zakelijke fondsenwerving met als doel het Haagse Rode Kruis handvatten te geven om de mogelijkheden op de zakelijke markt zodanig te benutten dat er continue voldoende middelen zijn om de reguliere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.
Zo gevraagd, zo gedaan. En met resultaat!

"We hebben Yvonne ervaren als iemand met een zorgvuldige en resultaat gerichte aanpak, iemand die haar werkwijze aanpast aan de organisatie waardoor zij snel in staat is vertrouwen te winnen en door te dringen tot de kern van de problematiek. Zij heeft hierdoor een marketingplan kunnen maken dat tot op de dag van vandaag in onze organisatie goed bruikbaar is gebleken." 
Christie Blijden, directeur Rode Kruis Den Haag

overzicht werk